Mund të regjistroj një sub domain .al si psh .com.al, .edu.al, .org.al, .mil.al, .gov.al?

PO. Por secili sub domain është i rezvuar për një grup specifik përdoruesish dhe kërkon dokumentacion shtesë për të proceduar me rregjistrimin.

  • .com.al – Ju duhet të keni dokumentacionin mbështetës që jeni kompani e regjistruar ne Shqipëri.
  • .net.al – Ju duhet të keni dokumentacionin mbështetës që jeni një kompani në fushën e telekomunikacioneve e regjistruar në Shqipëri.
  • .edu.al – Ju duhet të keni dokumentacionin mbështetës që jeni një institucion edukimi i regjistruar në Shqipëri dhe i licensuar nga Ministria përgjegjëse për Arsimin.
  • .org.al – Ju duhet të keni dokumentacionin mbështetës që jeni një organizatë jo-fitimprurëse e regjistruar në Shqipëri.

Subdomain-et .gov.al dhe .mil.al janë vetëm për përdorim ushtarak dhe qeveritar.