Mund të refuzohet regjistrimi i domain .AL?

PO.
Sipas rregullores së AKEP për administrinistrimin e domain .AL dhe nën-domaineve të tij, regjistrimi i domain .AL mund të refuzohet nëse:

  • Të dhënat e ofruara nga Regjistrani nuk janë korrekte ose janë të paplota
  • Emri i domain është i klasifikuar si emër i rezervuar apo i ndaluar në rregulloren e AKEP

Ne ju inkurajojmë që përpara se të procedoni me rregjistrimin e domain .al,  të konsultoheni me listën e emrave të rezervuar dhe listën e emrave të ndaluar ose me regjistrin e markave të regjistruara.