Si mund të regjistroj domain perfekt?

Një emër i mirë domain është koncize, i thjeshtë për t’u shkruar dhe që mbahet mend lehtë. Gjithashtu reflekton në markën ose qëllimin e website-it tuaj. Mos përdorni vija ndarëse, numra ose fjalë të panevojshme në mënyrë që ta bëni të thjeshtë për vizitorët që t’ju kujtojnë dhe ta gjejnë website tuaj. Emri perfekt për […]

Read More »

Si mund të blej një emër domain në iRegister?

Blerja e një domain është i thjeshtë. Pasi të keni shpenzuar kohën e mjatueshme për të gjetur domain perfekt shkruani tek forma e kërkimit të domain emrin që keni zgjedhur. Nëse domain-i i zgjedhur është i lirështojeni në shportën tuaj dhe vazhdoni procesin e pagesës. Për pagesat online bëni kujdes të zgjidhi monedhën USD ose […]

Read More »

Mund të blej më shumë se një domain?

PO, ju mundeni. Megjithatë në rregulloren e domain .AL ekziston një kufizim paraprak për numrin e domain-eve që mund të rregjistrojnë individët ose kompanitë. Numri maksimal i domain-eve që mund të rregjistrojë një individ është 5. Numri maksimal i domain-eve që mund të rregjistrojë një kompani është 15. Regjistrimi i domain-eve .AL përtej këtyre limiteve […]

Read More »

Çfarë është domain?

E thënë shkurt, domain ose emër domain-i është një varg karakteresh (p.sh iregister.al) që i mundëson njerëzve të navigojnë me lehtësi faqet web në internet. Emrat e domain-eve duhet ndjekin rregullat dhe procedurat e Domain Name System (DNS). Çdo emër i rregjistruar në DNS është një emër domain-i. Emrat e domain-eve janë të organizuar në […]

Read More »

Mund të refuzohet regjistrimi i domain .AL?

PO. Sipas rregullores së AKEP për administrinistrimin e domain .AL dhe nën-domaineve të tij, regjistrimi i domain .AL mund të refuzohet nëse: Të dhënat e ofruara nga Regjistrani nuk janë korrekte ose janë të paplota Emri i domain është i klasifikuar si emër i rezervuar apo i ndaluar në rregulloren e AKEP Ne ju inkurajojmë […]

Read More »

Unë nuk jam shqiptar/e, a mund të regjistroj domain .al?

Po, ju mundeni. Edhe nëse ju nuk jeni me shtetësi shqiptare ju mund të regjistroni domain .al. Rregullorja e domain .AL kërkon që kontakti administrativ i domain tuaj të jetë një shtetas shqiptar. Nëse ju nuk keni ndonjë të njohur që mund të jetë kontakti juaj administrativ, iRegister mund të bëhet kontakti juaj. Ky shërbim, […]

Read More »

Sa zgjat zakonisht aktivizimi i domain .al?

Sistemi i regjistrimit të domain-eve menaxhon procesin e aplikimit për regjistrim domain-i. Sapo përfundoni pagesën për regjistrimin e domain-it, sistemi jonë automatikisht e dërgon kërkesën tuaj për rregjistrim tek Regjistri (AKEP).  AKEP miraton aplikimin për regjistrim domain .AL  brenda 3 dite-pune. Gjatë kësaj kohe AKEP verifikon që: Të dhënat e Regjistrantit (Aplikuesit) janë të plota […]

Read More »

Why are domain names important ?

A domain name is the foundation of your website. It’s how your website visitors navigate to your site, and it plays a role in how people discover you online. It’s often the first impression that potential visitors get of you and your website as well. So it is important to register the best domain name […]

Read More »

For 3rd levels, such as .COM.AL, what documents/information (if any) do you require from the registrant?

For the 3rd level domains the following apply:  Company ID addition field is mandatory.  .com.al requires as additional documents company registration certificate. Only Public Limited Company or Trading Person can have legal status.  .org.al requires as additional document the license that company ID be provided. Only Public Limited Company can have legal status.  .edu.al requires […]

Read More »