Si mund të regjistroj domain perfekt?

Një emër i mirë domain është koncize, i thjeshtë për t’u shkruar dhe që mbahet mend lehtë. Gjithashtu reflekton në markën ose qëllimin e website-it tuaj. Mos përdorni vija ndarëse, numra ose fjalë të panevojshme në mënyrë që ta bëni të thjeshtë për vizitorët që t’ju kujtojnë dhe ta gjejnë website tuaj. Emri perfekt për […]

Read More »

Si mund të blej një emër domain në iRegister?

Blerja e një domain është i thjeshtë. Pasi të keni shpenzuar kohën e mjatueshme për të gjetur domain perfekt shkruani tek forma e kërkimit të domain emrin që keni zgjedhur. Nëse domain-i i zgjedhur është i lirështojeni në shportën tuaj dhe vazhdoni procesin e pagesës. Për pagesat online bëni kujdes të zgjidhi monedhën USD ose […]

Read More »

Mund të blej më shumë se një domain?

PO, ju mundeni. Megjithatë në rregulloren e domain .AL ekziston një kufizim paraprak për numrin e domain-eve që mund të rregjistrojnë individët ose kompanitë. Numri maksimal i domain-eve që mund të rregjistrojë një individ është 5. Numri maksimal i domain-eve që mund të rregjistrojë një kompani është 15. Regjistrimi i domain-eve .AL përtej këtyre limiteve […]

Read More »

Çfarë është domain?

E thënë shkurt, domain ose emër domain-i është një varg karakteresh (p.sh iregister.al) që i mundëson njerëzve të navigojnë me lehtësi faqet web në internet. Emrat e domain-eve duhet ndjekin rregullat dhe procedurat e Domain Name System (DNS). Çdo emër i rregjistruar në DNS është një emër domain-i. Emrat e domain-eve janë të organizuar në […]

Read More »

Mund të refuzohet regjistrimi i domain .AL?

PO. Sipas rregullores së AKEP për administrinistrimin e domain .AL dhe nën-domaineve të tij, regjistrimi i domain .AL mund të refuzohet nëse: Të dhënat e ofruara nga Regjistrani nuk janë korrekte ose janë të paplota Emri i domain është i klasifikuar si emër i rezervuar apo i ndaluar në rregulloren e AKEP Ne ju inkurajojmë […]

Read More »

Unë nuk jam shqiptar/e, a mund të regjistroj domain .al?

Po, ju mundeni. Edhe nëse ju nuk jeni me shtetësi shqiptare ju mund të regjistroni domain .al. Rregullorja e domain .AL kërkon që kontakti administrativ i domain tuaj të jetë një shtetas shqiptar. Nëse ju nuk keni ndonjë të njohur që mund të jetë kontakti juaj administrativ, iRegister mund të bëhet kontakti juaj. Ky shërbim, […]

Read More »

Sa zgjat zakonisht aktivizimi i domain .al?

Sistemi i regjistrimit të domain-eve menaxhon procesin e aplikimit për regjistrim domain-i. Sapo përfundoni pagesën për regjistrimin e domain-it, sistemi jonë automatikisht e dërgon kërkesën tuaj për rregjistrim tek Regjistri (AKEP).  AKEP miraton aplikimin për regjistrim domain .AL  brenda 3 dite-pune. Gjatë kësaj kohe AKEP verifikon që: Të dhënat e Regjistrantit (Aplikuesit) janë të plota […]

Read More »