Top Transactions: Burning deals! 700,000EUR for LINKS.COM!

Top Transactions: Burning deals! 700,000EUR for LINKS.COM!

Sedo reports weekly domain transactions above 2,000$. Transactions are divided in three main domain categories: the .COM domains, the ccTLDs and the Other domains. Sedo Weekly Report We will focus on domain transactions from June 17 up to June 23, 2019. Summer is heating fast at Sedo, indeed. Obviously, it is big deals week. To […]

Read More »
Server Hosting 101: Kuptimi i Llojeve të Ndryshme të Web Hosting

Server Hosting 101: Kuptimi i Llojeve të Ndryshme të Web Hosting

Server Hosting 101: Kuptimi i Llojeve të Ndryshme të web hosting Nga shared në dedicated server hosting, ju përballeni me larmishmëri zgjedhjesh kur ndërtoni projektin tuaj në internet. Por çfarë ofron secili? Mësoni përgjigjen në udhëzuesin tonë. Para se të keni një faqe kryesore të përsosur (homepage) dhe të përfytyroni një dizajnin ideal, fillimisht ju […]

Read More »
Server Hosting 101: Understanding the Different Types of Web Hosting

Server Hosting 101: Understanding the Different Types of Web Hosting

Server Hosting 101: Understanding the Different Types of Web Hosting From shared to dedicated server hosting, there are many options when building your online project. What does each provide? Learn the answer in our guide. Before you create the perfect homepage and dream up your ideal website design, you first need to get your website online in […]

Read More »
Domain Sales at SEDO – COOKING.COM on Fire! Sold Out at 402’500$ !

Domain Sales at SEDO – COOKING.COM on Fire! Sold Out at 402’500$ !

Another Hit on Sedo’s Domain Market. COOKING.COM Transfer Value Reaches 402,500$ Do you remember Dave Evanson? The senior broker of mind-blowing transactions at Sedo marketplace? Well he is back with a huge deal! On the 23rd of May, Dave Evanson concluded the enormous sale of COOKING.COM at the fabulous domain price of 402,500$. Keep on […]

Read More »
Raporti Javor i SEDO – COOKING.COM Ndez Shitjet me Vlerën Fantastike 402,500$!

Raporti Javor i SEDO – COOKING.COM Ndez Shitjet me Vlerën Fantastike 402,500$!

NJË TJETËR GODITJE NË TREGUN E DOMAIN-EVE SEDO. TRaNSFERIMI I COOKING.COM KAP VLERËN 402,500$ Ju kujtohet Dave Evanson? Eksperti i shkëlqyer i shitjeve shpërthyese në Sedo?  Përsëri ia doli të realizojë një shitje fantastike. Në  23 Maj, Dave Evanson mbylli shitjen spektakolare të COOKING.COM për një çmim fantastik domain-i, plot 402,500$. Vazhdoni leximin e postimit […]

Read More »
Advanced SEO: Udhëzues për Blerjen dhe Përdorimin e Domain-eve të Skaduar

Advanced SEO: Udhëzues për Blerjen dhe Përdorimin e Domain-eve të Skaduar

Si të blini dhe përdorni domain-et e skaduar për optimizimin e motorëve të kërkimit. Blerja e domain-eve të skaduar është një taktikë e zakonshme për optimizim të motorëve të kërkimit. Megjithatë, duhet treguar kujdes për të shmangur problemet. Përdorni këtë udhëzues për të shmangur problemet kur blini emra të domain-eve që kanë skaduar. Një domain [...]Read More »
Guida Fillestare e cPanel: Çfarë, Pse dhe Si Përdoret cPanel

Guida Fillestare e cPanel: Çfarë, Pse dhe Si Përdoret cPanel

cPanel: Kurs i Shpejtë Rreth Përdorimit të cPanel me Web Hosting Mësoni gjithçka rreth cPanel dhe merrni kontroll të plotë mbi hostimin e website. Gjithashtu, mësoni karakteristikat e tij duke përdorur këtë tutorial të shpejtë dhe të thjeshtë. Ju keni punuar fort për të gjetur emër perfekt domain-i për website-in tuaj. Keni krijuar përmbajtje mjaft [...]Read More »
Tregu i Domain – Shitjet në Sedo për periudhën 13 – 19 Maj 2019

Tregu i Domain – Shitjet në Sedo për periudhën 13 – 19 Maj 2019

Rikthehemi me një tjetër raport javor nga tregu i domain-ve Sedo. Këtë herë do të analizojmë harkun kohor nga 13 Maj në 19 Maj, të vitit 2019. Si zakonisht, do t’iu referohemi vetëm shitjeve publike të domain-ve, me vlerë mbi 2,000$. Numri total i shitjeve të realizuara arrin në 63. Rritje fare e vogël nga […]

Read More »
Si të Instaloni dhe Konfiguroni WordPress Multisite (Një guidë e shpejtë)

Si të Instaloni dhe Konfiguroni WordPress Multisite (Një guidë e shpejtë)

WordPress Multisite: Një udhëzues i shpejtë dhe i thjeshtë për instalim Mësoni se si të ndërtoni një rrjet të website-ve për biznesin tuaj online ose projektet duke ndjekur këtë udhëzues të shpejtë për të instaluar dhe konfiguruar një WordPress multisite. Çfarë është WordPress multisite, saktësisht? Shkurtimisht, ju lejon të kontrolloni blog-et dhe website-t e shumta [...]Read More »
How to Install and Setup a WordPress Multisite (Quick Guide)

How to Install and Setup a WordPress Multisite (Quick Guide)

WordPress Multisite: A Quick and Easy Installation Guide Learn how to build a network of websites for your online business or projects by following this quick guide to installing and setting up a WordPress multisite. What is WordPress multisite, exactly? In short, it allows you to control multiple blogs and websites under the same WordPress [...]Read More »
Tregu i Domain – Shitjet në Sedo për Periudhën 29 Prill – 5 Maj 2019

Tregu i Domain – Shitjet në Sedo për Periudhën 29 Prill – 5 Maj 2019

Doni të dini si filloi muaji Maj në tregun e domain-ve Sedo? Le të analizojmë transaksionet më të rëndësishme nga data 29 Prill deri më 5 Maj, 2019. Në Raport përfshihen vetëm shitjet publike të domain me vlerë mbi 2,000$. Në listë janë 58 transaksione domain-ësh. “Ylli” i kësaj jave është domain-i CENTRIC.com. Domain-i premium, [...]Read More »
Tregu i Domain – Shitjet në Sedo për periudhën 22 – 28 Prill 2019

Tregu i Domain – Shitjet në Sedo për periudhën 22 – 28 Prill 2019

Tregu i domain Sedo e përmbylli këndshëm prillin . Java e fundit e muajit renditi plot 88 shitje domain-ësh. E gjithë vëmëndja shkon për SEEREISEN.DE dhe Albert Schimmel. Ky i fundit është konsulenti i shitjve që realizoi transaksionin. Faqja gjermane e dedikuar për udhëtime në det, jo vetëm kryeson listën javore të Sedo-s, por pozicionohet [...]Read More »
Domains Market Report: Sales at SEDO from April 22 to April 28, 2019

Domains Market Report: Sales at SEDO from April 22 to April 28, 2019

April is closing in beauty at Sedo domain marketplace. A total of 88 sales are ranked this week. The most important entry goes to SEEREISEN.DE and Albert Schimmel, the international sales consultant that conducted this transaction. The German travel site, “sea travel”, is not only in top of Sedo’s weekly list, but, also, among top [...]Read More »
A Ka Rëndësi Vendndodhja e Serverit të Website-it Tim?  PO, Ja Pse

A Ka Rëndësi Vendndodhja e Serverit të Website-it Tim? PO, Ja Pse

Vendndodhja e Serverit të Website : 4 Arsyet Kryesore për Vendodhjen Po, vendndodhja e serverit ka rëndësi nëse doni të siguroni që faqja e internetit të funksionojë mirë, të maksimizojë SEO dhe ti sigurojë përdoruesit një eksperiencë navigimi të shkëlqyer. Këto janë arsyet pse. Ju keni vlerësuar dallimet midis llojeve të hostimit: shared hosting, virtual [...]Read More »
Does the Server Location of My Website Matter? Yes, Here’s Why

Does the Server Location of My Website Matter? Yes, Here’s Why

Website Server Location: The Top 4 Considerations for Geo-Location Yes, the server location matters if you want to ensure the website runs great, maximizes SEO, and delivers a great experience. Here are the reasons why. You've thought about the differences between shared hosting and a virtual private server. You and your team have worked hard [...]Read More »
Tregu i Domain – Shitjet në Sedo për periudhën 15 – 21 Prill 2019

Tregu i Domain – Shitjet në Sedo për periudhën 15 – 21 Prill 2019

A keni dëgjuar për domain Yotta.com? Emri i domain-it vjen nga greqishtja antike dhe përbën njësinë më të madhe në sistemin metrik, 1029. Po vetë domain-i? Është një premium domain, i cili ka plot 23 vjet në qarkullim. Ky domain është edhe kryefjala e këtij artikulli. Transferimi i pronësisë së Yotta.com kapi vlerën 100,000$ në [...]Read More »
Domains Market Report: Sales at SEDO from April 15 to April 21, 2019

Domains Market Report: Sales at SEDO from April 15 to April 21, 2019

Have you heard about Yotta.com before? The word itself derives from the ancient Greek denoting a factor of 1024 in the metric system. But, what about the domain? Well, it is a wonderful premium, 23 years old domain. In this briefing it is the absolute eye-catcher, hitting 100,000$. Further on you will find detailed information [...]Read More »
Subdomain vs Subdirectories: Cila do të Rrisë SEO-n e Faqes Tuaj?

Subdomain vs Subdirectories: Cila do të Rrisë SEO-n e Faqes Tuaj?

Subdomain krahasuar me Subdirectories: Cila do të rrisë SEO-n e faqes tuaj ? E dini sesi subdomains dhe subdirectories mund të ndikojnë në rankimin në Google? Lexoni rreth diferencës midis subdomain-eve dhe subdirectory-ve dhe se cila e përmirëson më tepër SEO-n. Kur është fjala për krijimin e markës tuaj, zgjedhja e domain perfekt është thelbësore. [...]Read More »
Subdomains vs SubDirectories: Which Will Boost Your Site’s SEO?

Subdomains vs SubDirectories: Which Will Boost Your Site’s SEO?

Subdomains vs SubDirectories: Which Will Boost Your Site’s SEO? Do you know how subfolders and subdomains affect your Google ranking? Here’s the difference between subdomains vs subdirectories and which boosts SEO more. When it comes to building your brand, choosing the right domain is essential. As you build a blog or website, you’ll also need […]

Read More »
Tregu i Domain – Shitjet në Sedo për periudhën 1 – 14 Prill 2019

Tregu i Domain – Shitjet në Sedo për periudhën 1 – 14 Prill 2019

Në raport janë vetëm shitjet me vlerë mbi 2,000$. Ju kujtojmë se transaksionet kategorizohen si .COM-e, ccTLD ose domain “Të Tjerë”. Doni të dini ç’ka ndodhur në tregun e domain-ve Sedo në dy javët e para të Prillit? Na ndiqni në vazhim për të mësuar më shumë rreth transaksioneve më të rëndësishme të domain-ve nga [...]Read More »
Domains Market Report: Sales at SEDO from 1 to April 14 2019

Domains Market Report: Sales at SEDO from 1 to April 14 2019

The report contains only public domain sales above 2,000$. Remember that transactions are categorized as .COMs, ccTLDs or Other domains. Interested to know what has been going on at Sedo marketplace during the first two weeks of April?  Keep on reading about the most important domain transactions from the 1st up to the 14th of April 2019. [...]Read More »
Domains Market Report: Sales at SEDO from March 25 to March 31, 2019

Domains Market Report: Sales at SEDO from March 25 to March 31, 2019

Sedo weekly report contains domain sales above 2,000$. Domain transactions are divided in three categories: the .COM domains, the ccTLDs and the Other domains. In this article we will analyze Sedo Weekly Sales Report from March 25 to March 31, 2019. Overall, are ranked 75 domain sales, above 2,000$. It is much better than the 66 or 69 domain sales [...]Read More »
6 Prapashtesa Domain-i Nga Më Të Mirat. Cila Është Prapashtesa e Duhur Për Faqen Tuaj?

6 Prapashtesa Domain-i Nga Më Të Mirat. Cila Është Prapashtesa e Duhur Për Faqen Tuaj?

Cila është prapashtesa jote? 6 prapashtesa domain-i nga më të mirat dhe si të zgjidhni të duhurën për faqen tuaj WEB Cila është prapashtesa e duhur për domain-in tuaj? Ju nuk duhet të keni lidheni vetëm me prapashtesën .com. Këtu do të gjeni disa nga prapashtesat më të mira për domain-e dhe mënyrën si të […]

Read More »
What’s Your Extension? 6 Of The Best Domain Extensions And How To Choose The Right One For Your Site

What’s Your Extension? 6 Of The Best Domain Extensions And How To Choose The Right One For Your Site

6 Of The Best Domain Extensions And How To Choose The Right One What’s the right extension for your domain? You don’t have to stick to .com. Here are the best domain extensions and how to choose what’s right for your site. There are over 1000 domain extensions available. And that’s not counting country-specific domains […]

Read More »
Tregu i Domain – Shitjet në Sedo për periudhën 18 – 24 Mars 2019

Tregu i Domain – Shitjet në Sedo për periudhën 18 – 24 Mars 2019

Ky postim raporton shitjet e domain-ve në Sedo gjatë javës. Periudha e trajtuar në raport është harku kohor nga 18 deri më 24 Mars të vitit 2019. Raporti javor i Sedo-s përmban shitjet e domain-ve me vlerë mbi 2,000$. Në raport nuk përfshihen shitjet private. Transaksionet e domain-ve ndahen në tri grupe: domain .COM, domain [...]Read More »
Domains Market Report: Sales at SEDO from March 18 to March 24, 2019

Domains Market Report: Sales at SEDO from March 18 to March 24, 2019

This Sedo Weekly Report is about public domain sales, occurring in the time frame between the 18th and 24th of March 2019. Sedo weekly report contains domain sales above 2,000$, except for private sales. Domain transactions are divided in three categories:  COM domain,  ccTLDs domain and Other domain. We count 66 domain sales, above 2,000$, [...]Read More »
Si Të Përzgjedhësh Regjistrarin e Duhur

Si Të Përzgjedhësh Regjistrarin e Duhur

Doni të regjistroni një domain? Epo, atëherë do t’ju duhet të përzgjidhni një regjistrar. Por… Çfarë është regjistrari? Si duhet zgjedhur ai i duhuri? “Regjistrar” është kompania që ju mundëson regjistrimin e domain-it. Ekzistojnë me mijëra regjistrarë, kështu që përzgjedhja e regjistrarit të duhur mund të duket e vështirë. Në fakt nuk është aspak e […]

Read More »