Don’t Make These Mistakes When Choosing a Domain Name

Don’t Make These Mistakes When Choosing a Domain Name

5 All-Too-Common Mistakes Made When Choosing a Domain Name Excited about choosing a domain name and bought one before doing the research? Here are the common pitfalls in picking a domain so you won't feel regret. Choosing a domain name is by far the most important part of building your website. Your domain name is what Internet users [...]Read More »
What is an addon domain and how does it works?

What is an addon domain and how does it works?

What is an Addon Domain ? An additional domain is a secondary domain, which is administered using the same control panel interface (most often cPanel) as the primary domain with which it is coupled. Its associated files are also hosted on the same server as those associated with the primary domain. With an Addon Domain […]

Read More »
Proxy vs VPN: Which Is Better for Me?

Proxy vs VPN: Which Is Better for Me?

Although they have similar uses, each option comes with their own pros and cons. Here’s a comparison between proxy vs vpn services. Studies show that people are becoming increasingly more concerned about their internet data safety each year. When it comes to browsing and doing other things online, it’s justified that one might be a little concerned […]

Read More »
Cilat janë tregjet më të mira për domain?

Cilat janë tregjet më të mira për domain?

Po shikoni të blini apo shisni një domain? Kontrolloni këtë list të mirëpërcaktuar për tregjet e domain-eve për vitin 2019. Po kërkoni për tregjet më të mira e domain? Po mendoni të shisni apo blini një emër domain? Emri i duhur i domain është i rëndësishëm për të krijuar një website apo biznese online të […]

Read More »
What Are the Best Domain Marketplaces?

What Are the Best Domain Marketplaces?

Looking to buy or sell a domain? Check out this handpicked list of the best domain marketplaces in 2019. Looking for the best domain name marketplaces? Thinking about buying or selling a domain name? A great domain name is essential for building a successful website or online business. Because of this, many marketplaces exist for buyers and sellers […]

Read More »
Domain Operations at Sedo: SEXE.COM = 210,000EUR!

Domain Operations at Sedo: SEXE.COM = 210,000EUR!

Sedo Weekly Domain Operations Domain operations performance at Sedo, from September 30 to October 6, will be treated in this report. Obviously, only public domain sales above 2,000$ will be considered. Six-figure deals show up again this week. Thanks to sexe.com, indeed. This transaction achieved 210,000EUR. In all, there are 59 domain operations and the […]

Read More »
Si Të Blej Një Server Të Dedikuar Për Website-in Tim?

Si Të Blej Një Server Të Dedikuar Për Website-in Tim?

Blerja e një serveri të dedikuar nuk duhet të jetë një proces i vështirë! Do të trajtojmë më poshtë procesin e blerjes në këtë artikull. Po mendoni të bleni një server të dedikuar për website-in tuaj? Po pyesni veten se cilat janë hapat që duhet të ndërmerrni gjatë procesit të blerjes? Në momentin që ju […]

Read More »
How Do I Buy a Dedicated Server for My Site?

How Do I Buy a Dedicated Server for My Site?

Buying a dedicated server doesn’t have to be a complicated process at all! We break down the buying process for you in this article. Thinking about getting a dedicated server for your website? Wondering what steps you need to take during the buying process? Once you’ve learned about the many benefits of getting a dedicated server, […]

Read More »
Domain Purchases at Sedo – 160,000$ go to GLANCE.COM!

Domain Purchases at Sedo – 160,000$ go to GLANCE.COM!

Sedo Weekly Domain Purchases Interested in news about domains market at Sedo from September 16 up to September 22? This report will present you with public domain sales above 2,000$. The hit is undoubtedly glance.com! Sedo’s broker, Albert Schimmel, took care of this transaction. 160,000$ is an important amount, indeed. Especially, knowing that the overall […]

Read More »
Blerjet e Domain-ve te Sedo – 160,000$ për GLANCE.COM!

Blerjet e Domain-ve te Sedo – 160,000$ për GLANCE.COM!

Blerjet Javore të Domain-ve Të interesuar për blerjet e fundit në Sedo? Ju njohim me raportimin, data 16 deri në 22 Shtaror, për blerje të domain-ve publik mbi 2,000$. Padyshim, shkëlqen glance.com! Albert Schimmel ndoqi transaksionin me vlerë 160,000$. Jo keq, sidomos nëse marrim parasysh vlerën totale prej 600,000$ të blerjeve të javës. Gjithashtu, specifikojmë […]

Read More »
Domain-i më i mirë i javës: RED.TV me vlerë 35,000EUR!

Domain-i më i mirë i javës: RED.TV me vlerë 35,000EUR!

Raporti Javor i Domain-ve në Sedo Rikthehemi me raportimin klasik javor për domain-et më të mirë të Sedo-s. Kanë ndodhur shumë gjëra në tregun e domain-ve nga data 9 deri në 15 Shtator. Gjithsesi, ne do të merremi vetëm me domain-et mbi 2,000$ dhe sigurisht, me secilën kategori veçmas. Padyshim do e hapim me red.tv, […]

Read More »
Best Domain Story of the Week: RED.TV at 35,000EUR!

Best Domain Story of the Week: RED.TV at 35,000EUR!

Sedo Weekly Domain Sales We are finally back on track with Sedo’s weekly best domain stories! A lot happened in the domain marketplace from September 9 until September 15. As usual, each category will be treated separately and only public domain sales above 2,000$ will be reflected. Thus, we will open up with the best […]

Read More »
Tendenca e Domain-ve: Kryeson HOME.IO i shitur 25,000$!

Tendenca e Domain-ve: Kryeson HOME.IO i shitur 25,000$!

Në këtë raport do analizohet tendenca e domain-ve në Sedo-s, në dy javët e fundit. Do të merremi me secilën kategori veçmas dhe sigurisht, vetëm me transaksionet mbi 2,000$. Raporti i Shitjeve të Domain-ve Le të shikojmë nga afër shitjet e Sedo-s  nga data 26 Gusht në 9 Shtator. Përfundimisht, i nxehti veror është zbehur […]

Read More »
Domains Trend: Leading HOME.IO sold out for 25,000$!

Domains Trend: Leading HOME.IO sold out for 25,000$!

This latest report will analyze domains’ trend in the last two weeks at Sedo. We will focus in each category separately and, of course, uniquely on transactions above 2,000$. Domain Sales Report Let’s observe closely Sedo’s operations from August 26 up to September 9. Summer heat is definitely over, at least for the domain market. […]

Read More »
Thirrja e Fundit! Si T’ia Dilni Mbanë në Ankandet e Domain

Thirrja e Fundit! Si T’ia Dilni Mbanë në Ankandet e Domain

Ankandet e domain janë një shërbim i mirë për blerjen dhe/ose shitjen e domain. Rriteni vlerën e domain në ankand duke ndjekur hapat e guidës së mëposhtme. Deri pak vite më parë, blerja e një domain për biznesin quhej e përballueshme nëse ishte në rangun e 10,000$. Në ditët e sotme, vlera e domain është […]

Read More »
Going Once, Going Twice! How to Succeed in Domain Auctions

Going Once, Going Twice! How to Succeed in Domain Auctions

Domain auctions are a great service for buying and/or selling domains. Level up your domain auction game with this detailed guide. Even a few years ago, getting a domain for your business was still affordable if it was in the $10,000 range. These days, domains go for much higher as every company has migrated online and […]

Read More »
Prime Sales at Sedo: 75,000EUR for Acetech.COM!

Prime Sales at Sedo: 75,000EUR for Acetech.COM!

This compound report will concentrate on prime domain sales of each category. As common, we will count only the transactions above 2,000$. Domain Sales Report In this report we will analyze Sedo’s leading transactions from August 5 to August 25. Now, let’s have a closer look. Both volume and value of sales seem to have […]

Read More »
Shitjet Primare tek Sedo: 75,000EUR për ACETECH.COM!

Shitjet Primare tek Sedo: 75,000EUR për ACETECH.COM!

Ky raport tre-javor ka për qëllim të analizoj shitjet primare të domain-ve, sipas secilës kategori. Normalisht, do të marrim parasysh vetëm transaksionet publike me vlerë mbi 2,000$. Raporti i Shitjeve të Domain-ve Do të trajtojmë transaksionet kyçe të Sedo-s nga data 5 deri në datën 25 të muajit Gusht. Mesa duket si volume dhe vlerat […]

Read More »
Si të Mbroni Privatësinë e Kompanisë Tuaj me VPN

Si të Mbroni Privatësinë e Kompanisë Tuaj me VPN

Informacioni i kompanisë tuaj duhet të jetë i mirëmbrojtur! Lexoni sesi të siguroni privatësinë e kompanisë tuaj me anë të VPN. Me një kosto mesatare të thyerjes së sigurisë prej 4 milion $, vetëm pak kompani në planet mund ti bëjnë ballë pa asnjë problem. Një VPN biznesi mund të mbrojë privatësinë e kompanisë tuaj. […]

Read More »
How to Protect Your Company Privacy With a VPN

How to Protect Your Company Privacy With a VPN

Your company’s information should be well-protected! Read up on how to ensure your company privacy is top-notch with a VPN. With the average cost of a data breach now approaching $4 million, there are few companies on the planet built to withstand such a hit without problems. A business VPN can protect company privacy by delivering […]

Read More »
Marrëveshje 1 Milion Dollarë. Shitet RX.COM!

Marrëveshje 1 Milion Dollarë. Shitet RX.COM!

Në këtë përmbledhje 3-javore do të përqëndrohemi tek shitjet kryesore të secilës kategori. Si zakonisht, do të konsiderojmë vetëm shitjet me vlerë mbi 2,000$. Reporti i Shitjeve të Domain-ve Le të marrim vesh se ç’ka ndodhur në tregun e domain-ve Sedo nga ata 14 Korrik deri në 4 Gusht. Qartësisht, temperaturat po arrijnë maksimumin edhe […]

Read More »
Deals at Sedo: In top RX.COM! One Million Dollars!

Deals at Sedo: In top RX.COM! One Million Dollars!

On this merged report we will direct our attention toward the most relevant deals of each category. Obviously, only transactions above 2,000$ will be counted. Domain Deals Report Let’s catch up on sales operated at Sedo from July 14 to August 4. So, we are hitting the highest temperatures of this season. After the heatwave […]

Read More »
Udhërrëfyesi Juaj mbi Pikat Pro dhe Kundër Adresave Email të Personalizuara

Udhërrëfyesi Juaj mbi Pikat Pro dhe Kundër Adresave Email të Personalizuara

Një adresë email e personalizuar mund të rrisë besueshmërinë dhe vizibilitetin, por gjithashtu mund të vijë me disa aspekte negative. Mësoni më tepër mbi adresat email të personalizuara. Nuk ka ndonjë gjeneratë më të afeksionuar drejt telefonave se të rinjtë e sotëm. Ata i kontrollojnë telefonat e tyre rreth 150 herë në ditë! Rreth 46% […]

Read More »
Sa Është Vlera e Domain-it Tuaj ? Udhërrëfyes Rreth Vlerësimit të Domain-it

Sa Është Vlera e Domain-it Tuaj ? Udhërrëfyes Rreth Vlerësimit të Domain-it

Sa Është Vlera e Domain-it Tuaj ? Udhërrëfyes Rreth Vlerësimit të Domain-it Domain-i juaj mund të jetë emri i start-up të suksesshëm ose i një markë të re. Por si ta gjeni se sa i vlefshëm është emri i domain-it tuaj ? Mësoni gjthçka që duhet të dini rreth vlerësimit të domain-it në këtë artikull. […]

Read More »
Gjithçka Që Ju Duhet Të Dini Rreth Webmaster Tools

Gjithçka Që Ju Duhet Të Dini Rreth Webmaster Tools

Njohja e “webmaster tools” mund të rrisë në mënyrë të konsiderueshme performancën e website-it tuaj. Mësoni gjithçka rreth shërbimeve të dobishme web në këtë udhërrefyes. Ju keni një faqe web, por nuk jeni ai që çdokush mund ta quajë “i gjithanshëm”. Ishte mjaft e vështirë  të zgjidhnit nëse do të përdornit ose jo cPanel. Tani, […]

Read More »
Everything You Need to Know About Webmaster Tools

Everything You Need to Know About Webmaster Tools

Mastering webmaster tools can significantly increase your website’s performance. Learn everything about the useful web service in this guide. You’re a site owner, sure, but you’re not what anyone would call savvy. It was hard enough to make heads or tails of using cPanel. And now you have to figure out webmaster tools? Everyone tells you that you […]

Read More »
Web Dizajn vs Zhvillim Web: Cila ju duhet për ndërtimin e website?

Web Dizajn vs Zhvillim Web: Cila ju duhet për ndërtimin e website?

Dallimi midis web dizajn dhe programimit të web: Cila nga këto ju duhet për të ndërtuar një website? Në rast se po ndërtoni një faqe web nga fillimi, padyshim që keni nevojë për ndihmë. Më poshtë gjeni një përmbledhje të dallimeve midis web dizajn dhe programimit (zhvillimit) web. Mësoni se cila prej këtyre mund t’ju […]

Read More »
Domain-ët kryesorë: Bettingodds.com kap 390,000 GBP!

Domain-ët kryesorë: Bettingodds.com kap 390,000 GBP!

Në këtë raportim të përmbledhur, do të përqëndrohemi tek shitjet kryesore të domain-ve në secilën prej kategorive. Si zakonisht, do të marrim në konsideratë vetëm vlerat mbi 2,000$. Raporti i Shitjeve të Sedo-s Cilët janë domain-ët kryesorë në tregun e domain-ve Sedo nga 24 Qershori deri në 14 Korrik? Pavarësisht raportimit të disa javëve bashkë, […]

Read More »
Best Sale at Sedo: Bettingodds.com goes for 390,000GBP!

Best Sale at Sedo: Bettingodds.com goes for 390,000GBP!

On this extended report we will zoom in on top domain transactions of each category.  As usual, only values above 2,000$ will be considered. Sedo Sales Report Which are the best sales operated at Sedo domain marketplace from June 24 up to July 14? If you have a quick look at the whole chart, even […]

Read More »
Web Design vs. Web Development: Which Do You Need To Build Your Site?

Web Design vs. Web Development: Which Do You Need To Build Your Site?

Web Design vs. Web Development: Which Do You Need To Build Your Site? If you're building a site from scratch, you'll likely need help. Here's an overview of web design vs. web development. Learn which skillset can help you best. So you've got your domain name and your hosting in order. There's a lot of [...]Read More »
Dëshira për performancë: Udhërrëfyesi jonë i thjeshtë dhe i lehtë për migrimin e WordPress-it

Dëshira për performancë: Udhërrëfyesi jonë i thjeshtë dhe i lehtë për migrimin e WordPress-it

Migrimi i WordPress: Një Udhëzues me Hapat që Duhet të Ndiqni për të Transferuar një Website në WordPress Dëshironi të lëvizni website-in tuaj të krijuar me WordPress nga hosti i ngadaltë ku ndodhet? Përdorni guidën tonë të migrimit të WordPress-it dhe kalojeni në një server që ofron shpejtësinë që ju dëshironi! Ju jeni i acaruar […]

Read More »
Verë e Nxehtë – Transaksione Rekord! LINKS.COM Shitet Për 700,000EUR

Verë e Nxehtë – Transaksione Rekord! LINKS.COM Shitet Për 700,000EUR

Sedo nxjerr çdo javë Raportin e Shitjeve Për Domain-et. Këtu përmblidhen transaksionet mbi 2,000$. Tre janë kategoritë e domain-ve që konsiderohen: domain-ët .COM, ccTLD dhe domain “Të Tjerë”. Raporti Javor i Sedo-s Do të trajtojmë transaksionet e kryera nga data 17 deri më 23 Qershor, të 2019-ës. Padyshim, ka filluar i nxehti përvëlues në tregun […]

Read More »
Pressed for Performance: Our Quick-And-Easy WordPress Migration Guide

Pressed for Performance: Our Quick-And-Easy WordPress Migration Guide

WordPress Migration: A Step-By-Step Guide to Move a WordPress Site Want to move your WordPress site off its slow, frustrating web host? Use our WordPress migration guide and get on a server delivering the speed you need! You're beyond frustrated with the lackluster service of your current web hosting provider. Slow loading times, potential security threats, [...]Read More »