Lista me emrat e ndaluar të domaineve .al dhe nëndomaineve

Në zbatim të Rregullores Nr. 2 të ndryshuar, AKEP dhe Regjistruesit do të kenë parasysh në çdo rast aplikimi për regjistrim domain .al për zbatimin e përcaktimeve të Rregullores në lidhje me emrat e ndaluar.
Për përcaktimin e këtyre emrave përdoret Fjalori i Gjuhës Shqipe i cili gjendet edhe online në linkun http://www.fjalori.shkenca.org/. Ky fjalor është Çertifikuar nga Qendra e Studimeve Albanologjike (www.qsa.edu.al).
Përveç listës së mëposhtme, përbëjnë listë të ndaluar fjalët/grup fjalët që konsiderohen sensitive për përdorim publik në emrat e domaineve .al:

 • blasfemi (kur përdoren për fyerje të ketij karakteri)
 • homoseksual
 • identitet seksual (karakter fyerje)
 • fyerje familjare
 • organet e riprodhimit njerëzor (karakter fyerje)
 • sharje
 • fyerje me emra kafshësh
 • prostitucion (kur përdoret për fyerje të këtij karakteri)
 • sëmundje ngjitëse (kur përdoren për qëllim fyerje)
 • fyerje raciale
 • fyerje etnike
 • fyerje për shkak të sëmundjeve mendore
 • fyerje me bazë fetare
 • fyerje politike me terma të papranueshëm, si psh. çifute, naziste, fashiste, etj.
 • fyerje personale
 • fyerje të inteligjencës
 • fyerje të kategorive të ndryshme grup fjalësh

Lista e emrave të ndaluar do të përditësohet vazhdimisht nga AKEP.
Lista:

blasfemi.al
blasfemia.al
jamzot.al
jamzoti.al
jezot.al
jezoti.al
skazot.al
jozotit.al
zotkot.al
vritiozot.al
mallkojzotin.al
shajzotin.al

vritioperendi.al
mallkojperendine.al
shajperendine.al
perendiatevrafte.al
perendiajuvrafte.al
perendiaivrafte.al
fyej.al
fyerje.al
fyerja.al
fyejpopullin.al
fyejshqip.al
fyerjeshqip.al
fyejshqiptarin.al
fyejshqiperine.al
fyejshqiptaret.al
fyejshtetin.al
fyejpresidentin.al
fyejkuvendin.al
fyejparlamentin.al
fyejkuvendineshqiperise.al
fyejkryeministrin.al
fyejministrin.al
fyejministrat.al

fyejopoziten.al
fyejpolitiken.al
fyejpolicine.al
fyejushtrine.al
fyejfene.al
fyejfemijet.al
fyejhomoseksualet.al
fyejlgbt.al
fyejlezbiket.al
fyejidiotet.al
fyejbudallenjte.al

idiot.al
idioti.al
budalla.al
budallai.al
injorant.al
injoranti.al
imarre.al
gomar.al
trashalluq.al
itrashe.al

zotitevrafte.al
zotijuvrafte.al
zotiivrafte.al
perendi.al
perendia.al
jamperendi.al
jamperendia.al
jeperendi.al
jeperendia.al
skaperendi.al
joperendise.al
perendikot.al

kokeshkrete.al
kokemushke.al
kokebosh.al
icmendur.al
icmenduri.al
skizofren.al
skizofreni.al
debil.al
katil.al
katile.al

te gjithe emrat qe perbejne fyerje
individuale dhe shoqerore.
vras.al
tevras.al
ivras.al
vrit.al
vriti.al
vritnjeriun.al
vritnjerezit.al
vritshqiptarin.al
vritshqiptaret.al
vriteprit.al
vritfemijet.al
vritzotin.al
vritfene.al
vritbudallenjte.al
te gjitha fjalet qe permbajne fjalen
“vras/vrit/vrasje” ne kuptimin e keq te saj.
lufte.al
terror.al
terrorizmi.al
terrorizem.al
bejterror.al
te gjitha fjalet qe permbajne fjalen “terror”,
ne kuptimin e keq te saj.